Både SHB och Norda kom idag in långt över förväntan. Gemensamt för båda är att de tar långt mindre kreditförluster än vad marknaden väntat sig. Hittills är det uppenbarligen bara Swedbank som fortsätter att “reservera” klart mer än marknaden förväntat sig. Det borde betyda att man kan återföra en del av kapitalet som vinster en vacker dag. Om denna trend håller i sig sukulle jag bli mycket, mycket förvånad om Swedbank inte gör ett nollresultat för Q4.