Så har den äntligen kommit. Den bjuder helt klart på mer positivt än negativt i alla fall tycker jag det. Samtidigt finns där vissa frågetecken. I stort kan man säga att det bästa är att kreditförlusterna inte har skenat iväg okontrollerat. De har förvisso ökat, men inte särskilt mycket. I första kvartalet hade man ca 300 miljoner i förluster, i andra kvartalet ca 550 miljoner, i detta kvartal nästan 900 miljoner. Totalt har Swedbank tagit ca 2 miljarder i reella kreditförluster under 2009. Unde samma period har man krympt balansräkningen med ca 20 miljarder. Man har alltså smått otroliga 18 miljarder SEK i reserveringar.

Även om rappporten kommer in något sämre än förväntat ska man ha klart för sig att Swedbank tagit över 5.3 miljarder i reserveringar för kommande kreditförluster. De hade alltså enkelt kunnat reservera 5.0 miljarder och då landat nästan spot-on estimaten, men KUNG WOLF visar än en gång att han har sin egen agenda och väljer att gå sin egen väg. När de riktigt gröna skotten för första gången börjar synas och alla förväntar sig en nertrappning i reserveringarna väljer alltså Wolf att traggla vidare. Samtidigt är han noga med att lyfta fram ljuspunkterna i sin rapport och förklarar också väl hur banken ser på framtiden. Men man ska ta fasta på den klart positivare guidningen och framtidsutsikterna. I synnerhet om man betänker att banken lika gärna hade kunnat inkomma långt bättre än förväntat. Det handlar ju bara om hur mycket “reserver” banken vill ha i ladan.

Det jag ser som dåligt är:

* Man reserverar enorma pengar, varför? Banken har för tusan 18 miljarder reserverade nu. Man kunde lika gärna reservera 5.0 som 5.3, men man väljer att inkomma “sämre än väntat”.
* Det internationella bidraget till kreditförlusterna (exkl. Sverige och Baltikum), är uppe på nästan  
* Osäkra fodringar ökar, men inget anmärkningsvärt eller konstigt med det. Det är fortfarande “osäkra” och inte “kommande förluster”.

Det som är mycket bra är:
* Kung Wolf skiter i analytikerna. Han har en egen agenda för banken och i den ligger inte att inkomma “bättre än förväntat”. Långsiktigt gör han förstås rätt, han får bara denna tid/chans att städa rejält. När konjunkturen de facto vänt och alla andra visar vinst måste Swedbank också göra det.
* Baltiska ekonomierna har stabiliserats och vänder förmodligen upp med resten av världen.
* När vändningen kommer förväntar man sig att den blir starkare i baltikum än i t.ex. Sverige
* Begränsade kreditförluster i Sverige
* Bibehållen mycket god intjäningsförmåga. Banken har, före kreditförluster, tjänat nästan 13 miljarder hittills i år. För helåret kan vi nog räkna med ca 17-18 miljarder. DVS man klarar av att täcka alla sina reserveringar med eget resultat, åtminstone de som gjort fram till september 2009. Det är starkt och visar vilken intjäningsförmåga banken har.
* Lagret av övertagna bilar har minskat till följs av “kraftig efterfrågan”, vilket betyder att balterna själva börjar tro att krisen ebbar ut.
* De övertagna fastigheterna är ännu under en miljard i värde, vilket inte alls är så illa som jag trodde.
* Ektornet AB utvecklas väl och dess största mål är att maximera avkastningen för Swedbanks aktieägare. Säljer man inte nu utan när det vänt kommer det bli betydande avkastning på en miljard (och förmdodligen är vi då uppe i mer än 1 miljard i värde).
* Ledningen avstår marknadsandelar i Sverige i de fall där bostäder tycks köpas till överpriser, man minskar alltså sin risk på alla fronter.
* Kung Wolf guidar för att även Ukraina börjar se bättre ut nu när de stora reserveringarna redan tagit där.
*Kung Wolf nämner att baltikum ser ut att ordna upp sig och att man framöver inte ska behöva reservera lika mycket för kommande kreditförluster.

På det stora hela tycker jag alltså det mesta ser bra ut. Självklart får vi en attack på kursen i öppningsfasen, men jag sticker ändå ut hakan och säger att vi landar på plus innan stängning.

Lycka till !!