SKF anses ofta vara vår bästa indikator på var i konjunkturen vi befinner oss. Att SKF klarar att överträffa analytikernas förväntningar betyder att vi åtminstone för tillfället går åt rätt håll och att vi med allt större säkerhet kan räkna med att botten passerats.

Tendenserna för denna rapportsäsong har åter varit “bättre än förväntat” vilket jag tycker pekar mot att vi går mot markant ljusare tider och det markant mycket snabbare än vad någon hade vågat hoppas på.