ABB meddelar att man gör större vinst än vad marknaden väntar sig, och det tror jag är startskottet för en mångårig uppåtgående trend för ABB. ABB gynnas inte bara av stimulanspaketen utan man finns även representerade på alla viktiga tillväxtmarknader. Dessutom verkar ABB inom kraftsegmenten som om något kan klassas som en framtidsbrannsch i takt med att allt ska vara eldrivet och dessutom miljövänligt. Jag får nog anledning att återkomma till detta bolag rätt snart.