För dem som vill ha lite koll på vad analytikerna förväntar sig av Swedbank kommer här SME’s sammanställning: 

3 kv       3 kv      Helår      Helår
MKR                      2009       2008       2009       2008
==============================================================
Räntenetto              5.079      5.424     21.266     21.702
Provisionsnetto         2.003      2.265      7.503      8.830
Nettores fin trans
till verkligt värde       651       -109      3.958      2.351
————————————————————–
Engångsposter             -98     -1.025        118        342
————————————————————–
Totala intäkter         8.308      8.238     35.513     36.463
————————————————————–
Totala kostnader       -4.352     -4.313    -18.025    -18.085
————————————————————–
Kreditförlust          -6.096       -812    -25.520     -3.156
————————————————————–
Rörelseresultat
Snitt                  -2.140      3.113     -9.304     13.819
Lägst                  -3.656               -13.343
Högst                  -1.160                -7.370
Median                 -2.004                -8.861
Standardavvikelse         29%                   15%
————————————————————–
Nettoresultat          -2.144      2.468     -9.259     10.887
Avser nettoresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare.
————————————————————–
Resultat/aktie (kr)     -2:77       4:48     -11:98      19:44
Prognoserna baseras på 773 miljoner aktier.
==============================================================
Rapporten väntas tisdagen den 20 oktober klockan 7.00.
Telefonkonferens hålls kl 9.00 och presskonferens kl 10.30.
==============================================================
I kvartalsprognosen ingår kapitalvinster och kostnader för
deltagande i bankgarantiprogrammet om netto -98 miljoner
kronor.

        STOCKHOLM (Direkt Premium) Swedbank väntas redovisa
ett resultat före skatt på -2.140 miljoner kronor för årets
tredje kvartal (3.113). Det visar en sammanställning av 20
analytikers prognoser som SME Direkt gjort.
        Av de analytiker som deltog i SME Direkts
sammanställning har sex stycken rekommendationen köp eller
öka för aktien, medan åtta rekommenderar behåll eller avvakta
och tre sälj eller minska. Tre analytiker har inte angett
någon rekommendation.
       
Deltagare: ABG Sundal Collier, Arctic Securities, Carnegie,
Danske Markets Equities, DnB NOR Markets, Erik Penser
Bankaktiebolag, Goldman, Sachs & Co, Handelsbanken Capital
Markets, HQ Bank, JP Morgan, Nomura Securities, Nordea
Markets, Pareto Securities, Royal Bank of Scotland, RS Platou
Markets, SEB Enskilda, Sofia Bank, S&P Equity Research, UBS
och Öhman.

Maria Andersson +46 8 5191 7944
SME Direkt