Jag har just noterat att man på DI.se äntligen bytt sitt “referensindex” på första sidan från OMXS30 till det klart bredare och mer signifikanta OMXSPI.