Den senaste tiden har blankningen i Swedbank ökat dramatiskt och nått de nivåer som rådde under den största osäkerheten. Varför det blivit så många vet jag inte, men nog framstår det som rätt våghalsigt, i synnerhet med rapportperioden för dörren. Det har dock visat sig att Swedbank ofta handlas upp inför rapport och så sker även nu. Dagens rykte om att Sampo vill utröna möjligheterna för Nordea och Swedbank att slås ihop och bilda en “superbank” driver förstås på kursen ytterligare, även om jag personligen tror att det ligger närmare till hands att tro att det är blankarna som köper tillbaka.

En ny superbank, bildad av Swedbank och Nordea, skulle innebära att den totala utlåningen i baltikum landar på ca 6% av den totala lånestocken. 6% låter klart mindre än de 20% som Swedbank har idag. Men eftersom Swedbank klarar av att hantera allt från mindre kreditförluster till devalveringar så tror jag inte att detta i sig är speciellt kursdrivande. Det intressanta är förstås att se vad som händer på budsidan. Blir det ett samgående i så fall eller ett uppköp? Skulle man ponera att Nordea försöker köpa upp Swedbank, vilket till dagens kurs skulle vara rena jack-potten, skulle det förmodligen bli en bra affär för swedbankägare på kort sikt. Kursen skulle rusa och man skulle nog inte acceptera något mindre än 100-120 kr/aktie (mellan tummen och pekfingret). På lång sikt är jag däremot tveksam till affären. Jag har personligen köpt Swedbank med avsikten att en dag leva på utdelningen. Swedbank har en policy att dela ut 40% av vinsterna till aktieägarna, vilket jag inte tror att Nordea har (ska kolla upp detta och återkomma). Det gör att man som swedbankägare, i det korta perspektivet, förmodligen kan räkna med en kraftig kursökning, men i längden en mindre utdelning. Å andra sidan har min personliga inställning alltid varit att sälja av delar av Swedbank den dagen värderingen blir mer rimlig, för att då sprida riskerna i portföljen lite mer. Den dagen värderingen är rimlig, och givet att innehavet ligger i en kapitalförsäkring bör det inte heller vara några problem att hitta andra akiter med likvärdig direktavkastning.

Summa summarum ser det mycket ljust ut för tillfället. Världskonjunkturen repar sig och vi går mot ljusare tider. Finans och bank kommer att repa sig rejält i takt med att konjunkturen förbättras. Som swedbankägare kan det förstås bli lite skakigt med baltikumspöket i faggorna, men för den långsiktige finns inte heller detta orosmoment kvar längre.