Det är med stor glädje som jag ser att varken Lundin Mining eller Vostok Nafta har rört sig nämnvärt sedan jag gjorde mig av med innehaven senast. Nu väljer jag dock att hoppa på de båda igen. Rysslandsbörsen har rusat den senastet tiden och många fonder, tex Swedbank Roburs Rysslandsfond, har stigit nästan 50% de senaste 3 månaderna. Vostok Nafta har däremot legat nästan still. Detta är inte konstigt då Vostok till huvudsak investerar i onoterade bolag och bolag med mindre insyn i. Därför kommer korrigeringarna snarare i samband med större händelser och rapporter. Jag tror på Ryssland på lite sikt, säg 3-5 år, och i takt med att oljepriset återhämtar sig, vilket jag också tror sker snabbare än många förväntar sig, så kommer även den inhemska marknaden att repa sig. Förmodligen inprisar den ryska börsen just den oljeberoende återhämtningen som jag talar om och förmodligen kommer även Vostok Nafta att få drag under galoscherna vad det lider. Just nu behöver oljan dra igång landet, och landet dra igång Vostok Nafta. För oss investerare är det bara att tacka och ta emot att vi har så tydliga indikatorer att följa. Jag tror nämligen, av samma skäl, inte att Vostok Nafta ska behöva rasa markant även om oljepriset och konjunkturen backar framöver. Det kommer förstås Swedbank Robur’s fond att göra.

Råvarupriserna har fått sig en boom på sistone. Allt hänger förstås på förväntningar om att konjunkturen ska kunna ta fart uppåt inom rimlig tid. Jag tror stenhårt på ökad inflation i kombination med ökade behov av råvaror. Detta kommer på sikt att få priserna att stiga och jag ser det absolut inte som någon omöjlighet att tidigare all-time-high från sommaren 2007 sprängs för både koppar och nickel. Även oljepriset på 147 dollar/fat lär bräckas vad det lider. Jag har sagt det förr och det tål att upprepas, råvaror är några av de få underliggande produkter som jag tror kan spränga tidigare all-time-high-noteringar.