Innan första NE fanns det
553 miljoner aktier som gav 8.50 kr/st i utdelning.

Efter första NE tillkom 220 miljoner aktier. Om samma vinst skulle nås skulle den fördelas över 773 miljoner aktier. Varje aktie skulle alltså få 6.10 kr/st i utdelning.

Efter NE 2 finns det ytterligare 50% fler aktier, alltså 1.16 miljarder aktier. Om dessa delar på återigen samma vinst blir det 4.10 kr/st i utdelning.

Betänk nu att preffen har uteldningsförtur upp till 4.80 kr/aktie. Det betyder att banken måste tjäna väldigt mycket mer än under glansdagarna innan det ens blir tal om att a-aktierna ska få lika mycket i utdelning som preffarna.

För att alla aktier ska få 4.80 kr/st i utdelning måste banken dela ut 5.6 miljarder. Swedbanks utdelningspolicy är att dela ut ca 40% av vinsten, vilket alltså betyder att banken måste tjäna minst 13.9 miljarder. Notera dock att deta är “MINST” eftersom man förmodligen kommer att sänka utdelningspolicyn en aning samtidigt som man måste betala mer för olika stabilitetsfonder etc som kan tänkas uppstå i finanskrisens efterdyningar.

Om vi ponerar att endast preffen får utdelning, hela 4.80 kr/aktie, så kommer det att åtgå 1.1 miljarder kr för att dela ut detta. Om detta skall motsvara 40% av vinsterna behöver banken tjäna 2.6 miljarder/år, vilket är högst troligt.

Kontentan av allt detta jiddrande blir att det är mycket sannolikt att ägare av preferensaktien kan få hela 4.80 kr/aktie i utdelning redan 2010, medan a-aktien förmodligen får mycket, mycket, mindre. Det kan tom bli så att preferensaktieägare får se sin utdelning minska år 2014 om inte banken gör väldigt stora vinster igen vid den tidpunkten.

Mitt resonemang förutsätter att man inte ändrar/justerar beloppen för förtursutdelningen längs resans gång. Det skulle på ett sätt vara rimligt, men på ett annat sätt mycket märkligt om man gjorde det. Villkoren är ändå satta som att preffen ska ha förtur upp till 4.80 kr före stamaktien. Där står inget angivet att det är under förutsättningar om ett visst antal a-aktier etc.