“Swedbanks kurs kan inte gå längre utan en rekyl. Den kommer när som helst”. Känns detta påstående igen?

Nu ska jag visa er varför vi har en mycket god fortsatt potential kvar i Swedbank. Min kalkyl baserar sig på en konservativ förhållning till det egna kapitalet där jag skriver av allt goodwill. I ena fallet skriver jag ner goodwill med 15% som är bankens estimat, medan jag i det andra fallet hugger till med 20% för att täcka obehagliga överraskningar längre fram i pipe line. För enkelhetens skull räknar jag dessutom bara i hela kronor men avrundar nedåt för att behålla den konservativa kalkylen. Resultatet som jag sedan kommer fram till skall sedan ställas i relation till att kursen som minst borde handlas till eget kapital, den relationen gäller som amen i kyrkan under förutsättning att världen i övrigt kan betraktas som någorlunda normal. När världen med säkerhet kan betraktas som normal bör värderingen ligga på ca 150-200%:

Börsvärde idag: 57.9 miljarder (773 miljoner aktier a 75 kr/st)
Eget kapital inklusive goodwill: 105 kr/aktie
Vidare sker beräkningen med vetskap om stundande NE som bidrag till eget kapital med exklusive potentiellt bidragande orsak till ökad framtida intjäningsförmåga i form av t.ex. ökat räntenetto.

För ordningens skull kan den konservative räkna skriva ner all goodwill:

Goodwill (per 31/12-2008, se balansräkning) 17.3 miljarder = 22 kr/aktie
Eget kapital exklusive goodwill: 105-22 = 83 kr/aktie
Kapitaltillskott: 15 miljarder via NE = 19 kr/aktie
Eget kapital = 102 kr/aktie

Idag handlas alltså Swedbank till 75/102 = 74% av eget kapital.

För att handlas till eget kapital, som amen i kyrkan, ska kursen upp 27 kr vilket ger (102-75)/75=27/75 = 36 % potential
För att handlas till 150% av eget kapital ska kursen upp 78 kr vilket ger (153-75)/75=78/75 = 104% potential
För att handlas till 200% av eget kapital ska kursen upp 102 kr vilket ger (204-75)/75129/75 = 272 % potential

Att banken inte inom närtid kommer att handlas till 270 kr/aktie blir därmed rätt uppenbart. Dock blir också det faktum att banken har mycket hög potential att ge mycket god avkastning med tiden också rätt uppenbar. Men intressant är att jämföra med SEB som redan i dagsläget handlas till 116% av eget kapital (kurs 52 kr, eget kapital 45 kr), och då har jag inte ens rensat för goodwill !!! Skulle vi räkna att SEB har dryga 10 miljarder i goodwill (jag hittar faktiskt inte den exakta siffran i deras årsredovisning, men jmf Swedbank 17.3 miljarder), dvs 5 kr/aktie, vilket i så fall ger att SEB handlas till 52/40 = 130% av eget kapital (just goodwill siffran kan dock vara för hög, så ta den med en nypa salt).

Det går fortfarande att läsa hur de “stora”, och då menar vi riktigt stora, institutionerna fortfarande inte har gått in på börsen. Dessa giganter som bland annat placerar pensionspengar har inte råd att riskera eller chansa bort medlemmarnas pengar. När de väl bestämmer sig för att gå in på börsen kommer det vara många riskaverta bolag som de investerar i, t.ex. AstraZeneca, Swedish Match, Elekta, Tele2, Kinnevik, Investor, Industrivärden etc etc… Men, och här kommer ett jätte-MEN, även de svenska bankerna. I synnerhet då Swedbank som har en sådan här fin uppsida när väl krisen har ebbat ut. De svenska bankerna måste, för den med någon form av anseenlig tidshorisont på sitt sparande, anses som en av de mest riskaverta placeringarna som finns på börsen. Glöm inte det.

Glöm inte att de glada dagarnas tid då man kunde välja mellan Swedbank och en tjock-korv på stan är förbi. Likväl kommer det att ta tid innan vi handlar Swedbank till 150-200% av eget kapital, men tiden kommer, det är ett som är säkert. Hur många andra aktier kan man säga det om?