Just dessa ord, “Bättre än väntat”, börjar bli smått uttjatade. Samtidigt kan man inte låta bli att glädjas en smula när man hör dem. På något sätt börjar min hjärna koppla ihop dessa ord med att jag kanske kommer att tjäna mer pengar.

Senast i raden är det IMF som tycker att konjunkturåterhämtningen verkar vara klart bättre än väntat ur ett globalt perspektiv. Det låter väl bra. Om alla ekonomier återhämtar sig så kommer även Sverige och Baltikum att göra det och då kanske de svenska aktierna kan stiga ännu mer. Tänk om denna “depression” rent av blir så raljerande provokativ som bara ett, “hack i kurvan”, för att använda Olof Faxanders egna ord för ca ett år sedan? Den tanken slog mig redan då och känns än mer aktuell idag.

Idag kan vi läsa att GM funderar på att behålla Opel. Efter alla turer som varit och efter så mycket smisk och spä som GM tilldelat Opel trodde nog inte jag att detta skulle ske. Men nu när konjunkturen tycks ha bottnat kanske bolaget kan göras lönsamt igen. Kanske kan det vara så att Opel hela tiden varit ganska lönsamt? Det skulle i så fall stärka mina tidigare teorier om att jenkarna tar vinster från de fina europeiska bilmärkena och lägger på balansräkningarna för sina amerikanska märken. Nu när läget är “bättre än väntat” kanske man inser lönsamheten i att snarare behålla Opel än att sälja det, vad vet jag?

Men en sak är säker: GM skulle inte ens fundera på denna kovändning om det inte vore så att de själva tror att de kan prestera “bättre än väntat” med Opel, snarare än utan Opel. Och kaske säger det oss andra något om vad bilindustrin i USA ser i tunneln. Kanske ser saker och ting bättre ut än väntat även där? I så fall kan det bli väldigt lämpligt att köpa på sig metaller. Jag har sagt det förr och säger det igen: Råvarubolagen, olja och metaller, är några av de bolag som har allra störst chans att slå sina tidigare ATH (All Time High) vid nästa högkonjunkturcykel. Jag tvivlar nämligen inte en sekund på att priserna för dessa kommer att överstiga senaste högkonjunkturstoppen. I synnerhet inte om det kommer att finnas minsta tillstymmelse till inflation, för vilket chanserna ändå måste tillskrivas som relativt goda.