Enligt Affärsvärlden:

Jonas Eriksson, som är Treasury-chef i Swedbank, köpte 6.000 A-aktier i Swedbank den 17 augusti och dessa representerar också hans innehav efter transaktionen.
Kreditchefen Lars Lundquist ökade också sitt innehav med 1.000 A-aktier till 2.000 A-aktier den 18 augusti.
Annika Wijkström, som är chef för den internationella bankrörelsen, köpte 2.000 A-aktier samma dag och äger därefter 5.000 A-aktier i Swedbank.

Förvisso relativt futtiga poster i mina ögon, men likväl en bra signal. Sen ska man inte glömma att samtliga dessa peroner alltså vet om att de snart ska punga ut med ytterligare 20 kr/aktie.