På en blogg läste jag dels en artikel som var okej, men däremot en del intressanta kommentarar till artikeln. Bland kommentarerna fann jag följande:

AfV börspanel som Staffan refererar till utgörs av följande skara : Henrik Lindquist, Mats Qviberg, Lars Söderfjäll, Jon Jonsson och Ragnhild Wiborg. En välmeriterad skara. Därför är det intressant att notera att 4 av de 5 har Swedbank som ett av sina tre bästa köptips i senaste numret.

Hela artikeln kan ni läsa här: