All-in-projektet i Swedbank har gjort att jag fått stå utanför aktier som Vostok Nafta och Black Earth Farming (BEF). Till en början kändes det tråkigt, men eftersom “caset” i Swedbank kändes så bra kunde jag inte stå emot och följde istället mina instinkter. Hittills har både BEF och Vostok Nafta i princip stått still sedan dess. Idag släpper BEF dessutom en mycket negativ rapport. Bolaget hävdar själva att målen för 2009 ligger kvar, men jag är skeptisk och känner i dagsläget ingen brådska att rusa tillbaka in i dessa aktier.