Det är roligt att köpa warranter i företag som är klart undervärderade även om man inte har dessa i sin långsiktiga portfölj, som en liten krydda alltså, och mest för att “finnas” i bolag man egentligen inte känner sig väldigt sugen att köpa aktier i.

Just så känner jag för Nokia. Lågkonjunkturen har slagit hårt mot Nokia som dessutom har fått se stora marknadsandelar försvinna till Apple. Nokia hade tidigare de hetaste lurarna, som N95 t.ex., men får nu se sig förbisprungna med råge. Alla verkar tycka att Nokia är extremt undervärderat till dagens kurs, men jag är inte helt säker. Jag tycker Nokia är ett välskött och fint företag som har alla chanser att ta upp kampen med Apple, men då måste de göra just det.

Jag har valt att köpa en warrant för en mycket liten peng. Bara för att “finnas” i bolaget på dessa nivåer. Säkerligen kan vi hämta både 10% och 15% på kursen rätt kvickt även om företagets långsiktiga värdering är tveksam. Den warrant jag valt att köpa heter: NOK0F 120UBS. Jag betalade 16 öre styck för den och anser att det finns en fullt rimlig möjlighet att vin når målkursen 120 kr till juni 2010. Men detta återstår att se. Kan man plocka 50-100% så är ju även det en mycket fin vinst…