När man läser dagspressen är det lätt att grotta ner sig i makrosiffror som gäller för dagen. I synnerhet eftersom det är så intensivt som också börsen reagerar. När det har gått ett par månader är det mindre lätt att komma ihåg hur det såg ut två månader tillbaka.

Per Olof Lindsten ger i dagens VA.se en mycket god bild av hur det har sett ut de senaste månaderna ur ett makroekonomiskt perspektiv. Givetvis är det “kortfattat” eftersom det är en artikel, men det kan vara värt att läsa, i synnerhet om man funderar på att investera över en längre tidshorisont än ett par dagar framåt. Artikeln hittar ni här.