I samband med gårdagens rapport sjönk Oriflame som en sten. Helt obefogat. Jag tycker rapporten levde upp till alla förväntningar. Det faktum att bolaget överhuvudtaget levererar så mycket som de gör i de tider som råder och med den exponering mot Ryssland som man har är mycket imponerande. De närmaste 5 åren tror jag att Oriflame kommer att göra många aktieägare mycket nöjda. För de som söker en något mer riskexponerad, men konjunkturbeständig, aktie är Oriflame att perfekt alternativ.