Helt seriöst tror jag att det kan svänga betydligt fortare än många bedömmare tror OM det visar sig att USA vänder upp och gör det kraftigare än man förväntat sig. Nu pratar jag om den globala situationen. Jag börjar tro att det finns en pytteliten, om än superliten, chans att den här krisen inte kommer att te sig mer än som ett rejält hack i kurvan… Jag är personligen inställd på en mycket lång och segsliten lågkonjunktur som slår hårdare än alla förväntat sig, men det jag säger är att jag inte stänger någon dörr för en långt mycket snabbare ekonomisk återhämtning än vad kanske någon vågat hoppas på. Det räcker ju med att folk börjar tro så uppför sig den här galna världen därefter.

I mitt “realistiska” önskescenario skulle Swedbanks förluster i Baltikum/Ukraina stanna på 35 miljarder, dvs Riksbankens worst case fast inklusive även Ukraina (situationen blev alltså inte fullt så dålig som alla räknade med). Swedbank behöver då ta reserveringar för samtliga 35 miljarder, och jag tycker man kan köra på med 6 miljarder/kvartal. Då har man 6 kvartal av elände framför sig, alltså till mitten av 2010. Därefter gör banken vinster igen, och dessa vinster tror inte jag kommer ligga så himla långt efter de forna vinstnivåerna då:

  • Sverige kommer fortsätta gå bra
  • Arbetslösheten slog aldrig så hårt som man trodde (om konjunkturen vänder lite snabbare än väntat kommer inte samtliga varsel att realiseras då ingen vågar göra sig av med personal inför en vändning)
  • Bankernas marginaler kommer höjas
  • Vi blir fler och fler som kommer vilja köpa lägenheter varför lånevolymerna ökar och vinsterna med dem
  • De som gav betydande vinster i baltikum/ukraina har jobben kvar och klarar av att fortsätta betala sina lån.
  • Enligt tidigare artiklar jag läst har den samlade vinsten för samtliga svenska bankern i baltikum uppgått till 15 miljarder. Däremed kan inte resultatbidraget vara särdeles stort.
  • Pengar som förut lånades ut i denna region kommer att lånas ut på hemmamarknaden istället.

Mao ser jag det faktiskt också som fullt möjligt att det blir full pott redan 2012. Till nackdelssidan ligger att bankerna framgent kan tvingas avsätta rätt betydande summor i någon form av stabilitetsfond för framtida liknande kriser.

Vad vet jag om detta, men lite att fundera över kan det kanske vara medan vi drömmer oss bort om vad vi ska göra för alla utdelningspengar…