Världens aktiemarknader står åter inför ett rätt viktigt vägskäl. På flera håll hörs nu att man prisat in riktigt kraftiga återhämtningar i den globala ekonomin, och uteblir dessa är risken stor för nya bakslag. I nästa mening kan man dock läsa att många stora fonder har massor av kapital kvar som måste investeras, att alla är rädda för att missa tåget och så vidare.

De senaste dagarna har USA’s finanssektor gått mycket starkt. Trots realativt oroliga börser har finansindex stigit och dragit med sig några av de stora bankerna. I Sverige har vi sett liknande tendenser på sistone. Samtliga banker har stigit rätt bra och det ser inte ut som om det finns några omedelbara hinder i vägen för fortsatt uppgångar.

Ju mer börsen stiger, destor mer övertygad blir jag om att verkstadssektorn är något övervärderad för tillfället. Jag ställer mig till skaran av folk som börjar tro att det ska till betydligt snabbare återhämtningar än vad vi hittills sett röken av för att det ska bli en fortsatt uppgång. Notera nu att jag inte heller tror på ras. Dock kommer nog verkstad att konsolidera ett tag framöver. Just nu står mycket i samma sektorn på årshögstanoteringar, eller nära nog, och det kommer att bli svårt att sia om huruvida detta är nivån kring vilken kurserna kommer att konsolidera, eller om vi rent av befinner oss på en botten/toppen av konsolideringsintervallet.

Ett som är säkert är att marknaden kommer att ta vara på varje chans att sälja av och köpa in sig så fort det kommer nya nyheter i form av statistik. Detta är inte nytt, men kanske kan man nu återgå till att handla på mindre relevant statistik också…

Man kan i alla fall inte klaga på att det inte är spännande på börsen.