Utvecklingen på världens börser har stagnerat något. Samtidigt som börsen konsoliderar verkar oljepriset ha tappat fart. Ibland verkar det som om de två hänger ihop extremt intimt. Ett stigande oljepris drar med sig hela börsen, i synnerhet amerikanska börsen, som i sin tur drar med sig övriga världen. Motsatsen är också uppenbar på samma sätt.

Är det inte märkligt att världens oljeberoende är så fullkomligt? Jag är själv av åsikten att olja är en bra investering, i synnerhet på dagens nivåer, även om jag tror att priset ska ner mot de lägre 60 dollar/fat rätt snart. Frågan är om vi inte rent av ska dippa under 60 dollar också. Däremot tror jag inte på olja på lång sikt, säg 10-20 år. Någonstans där kommer världen att ha bytt ut sitt oljeberoende mot andra energikällor. Många jag har pratat med tror att 20 år är på tok för snabbt, även om de håller med om trenden i utvecklingen. Men jag vill nog hävda annorlunda.

Idag har Kina förbjudit 100 st miljonstäder att använda bensindrivna fordon. Om ett land som Kina kan ta den utvecklingen så tror jag att även resten av världen kommer att följa efter.

Personligen tror jag att vi kommer att utnyttja elektricitet i större omfattning. Denna kommer vidare att genereras av några olika källor som vind, sol, kärnkraft, vattenkraft etc. Eftersom el måste lagras är batteritillverkare inget dumt att satsa sina pengar på. Därav slår jag åter ett slag för ABAT på Nasdaq. För 4.14 dollar/aktie kan man köpa ABAT. Även om aktien stigit mycket från botten tror jag det kan vara en kanoninvestering för den långsiktige som också klarar av volatila svängningar.

Bra batterier tror jag kommer att sitta i alla våra fordon, men framförallt våra framtida hus, och även om kärnkraften i dagsläget är den ultimata energikällan tror jag att vi kommer att bli betydligt bättre på att använda solenergi och bränsleceller i framtiden.