Å ena sidan är jag övertygad om att Swedbank och SEB’s kurser skulle dyka till avgrunden, momentant, vid annonserandet av devalveringar i de baltiska länderna, samtidigt som de skulle repa sig ganska snabbt igen. Samtidigt finns det två mycket stora fördelar:

1. Osäkerheten kring vad bankerna har framför sig skulle minska och aktieägarna skulle istället kunna räkna på vad framtiden, vilket är vad som bestämmer aktiens pris, skulle kunna innebära för bankerna.

2. Vi skulle få ett fantastiskt köptillfälle, igen. Bankerna har redan förklarat att devalveringar inte påverkar bankernas totala resultat (på lång sikt) utan endast möjligen på kort sikt. Kreditförlusterna kommer både mer samlat och tidigare. Med detta minskar bankernas egna kapital och möjligen skulle de kunna få dyrare upplåningskostnader. Dock skulle svenska staten åter garantera bankernas upplåning och effekten på sikt skulle bli högst minimal. Det skulle bli några riktigt tunga kvartal, i synnerhet för SEB som bara reserverat en bråkdel av vad Swedbank reserverat. Men därefter skulle de goda resultaten uppenbara sig betydligt snabbare i gengäld.

Inget gott utan något ont, och vice versa. På sikt är det en kanoninvestering. Att vara aktieägare i Swedbank innebär ju också en liten krydda i tillvaron på kort sikt och en garanterad tillvaro som rik på lång sikt.