Som sagts så många gånger förr är nog Swedbank en av de mest tacksamma aktierna för drakarna att trejda med. Här finns många småsparare som söker lyckan men som också är väldigt lättskrämda. Jag märker ju inte minst på mitt eget humör hur förbannad man blir när aktien backar 10% som den gjort sedan toppen på 58:75 kr utan att några nya fakta har presenterats.

Som många varit inne på så tror jag att man till syvende och sist ska försöka utnyttja dipparna och snarare köpa än att sälja om man har medel kvar att nyttja. Det är trots allt som så att inget nytt har framkommit och de nyheter som faktiskt har framkommit, t.ex. i samband med rapporten, enkom stärker caset.

Det är klart att det är svårt att sia om hur långt ner vi ska i denna sväng. Erfarenheten säger mig att vi alltid åker längre ner än man tror och hoppas. Men erfarenheten säger mig också att det går rätt snabbt upp också när det väl vänder.

Stark avslutning i USA och IMF-lånet klart gör att vi borde stiga idag. Gör vi det inte så kan man väl utgå från att det är pga att större aktörer vill åt ett annat håll.