För några månader sedan var Boliden en av de aktier som den samlade analytikerkåren starkast avrådde spararna från. Företaget ansågs ha en allt för klen kassa, det var skuldtyngt och den senaste tidens snabba kursutveckling kunde inte motiveras av annat än att både kopparpris och efterfrågan måste hållas i schack på smått orimliga nivåer.

Nu, några månader senare, vet vi att kassan ser ut att hålla långt över förväntan. Tar man in nya pengar lär det bli för att investera i ytterligare “prospektering”. Alltså, rabatt till befintliga aktieägare och möjlighet till ännu högre avkastning i framtiden. Och detta på en produkt som dels har begränsad tillgång och dels säljs på en marknad som dels finns över hela världen och dels kommer att öka behoven av produkten i samtliga regioner.

För den som kan investera på längre sikt är dessa råvarubolag klart köpvärda även på dessa hiskeligt dyra nivåer. De svänger mer än andra aktier men har klart större potential för den som är uthållig också. Dessutom tror jag att banker och investmenthus kommer att sälja råvarusektorn som ett “case” till investerare så snart ekonomin vänder, vissa har säkerligen redan gjort det.

För den som är mer specifik i sin smak kan man förstås investera direkt i de enskilda råvarorna. Man kan numer köpa certifikat med nästan vilken råvara som helst som underliggande produkt, t.ex. kaffe, vete, ris, olja, koppar, zink och så vidare. Köper man certifikaten får man dessutom en mindre volatil resa än om man köper bolagen som värderas efter priset på samma råvaror.