Jag har de senaste dagarna sålt av lite Swedbank för att invänta rapport och hoppas på dippar som ger köptillfällen. I förrgår sålde jag 1/7-del av mina akiter och igår 1/7 del. Snittet för försäljningarna landade på 49:25 kr. När börsen öppnade idag sprang folk mot utgången som vore det självaste slaktmästaren de var på väg till. Jag köpte tillbaka 2/7-delar av mitt innehav på snittkursen 47:60. Resten är historia. Kursen stängde på 54 kr, och många grämer sig nog.

Vad var det då som gjorde att kursen rusade och att Di.se stod som ett jäkla frågetecken och undrade vad det var som just rusat förbi dem och dragit ner brallorna på dem? Jo, några saker som jag tänkte lista här:

 • Dels sades det att rapporten var “sämre än väntat”. Vad betyder det? Sämre än vadå väntat? Jo, SME’s sammanställning visade att man trodde på förluster om 1.3 miljarder. Men Swedbank visade förluster på 1.8 miljarder, tills det kom ett korrigerande pressmeddelande som sade att det var -1.6 miljarder som var det rätta värdet. Således missade man “förväntningarna” med 300 miljoner, eller ca 5%. Lägger man till detta att standardavvikelsen för SME’s sammanställning på helårsbasis var hissnande 42% så förstår man att 5% avvikelse är att betraktas som “huvudet på spiken”, “dead on target”, “spot on”. Hur f-n kan man basunera ut “Klart sämre än förväntat” under sådana omständigheter? Det kan bara journalister utan någon som helst bevandring i matematik, fysik eller annan naturvetenskap göra.
 • Swedbank lyckas visa att man jobbar stenhårt med sina risk-tillgångar. Man försöker avyttra dessa samtidigt som man försöker dra ner andelen “dåliga” lån, och även dra ner på nya lån. Detta har fått till följd att primärkapitalrelationen inte har naggats ett dugg av de kreditförluster man tar. Tvärtom, man har fantastiskt nog lyckats öka kärnprimärkapitalrelationen från 9.4% till 9.8% mellan första och andra kvartalet.
 • Den omedelbara och kanske största fördelen med en större kapitaltäckningsgrad är att risken för en nyemission drastiskt minskar. Sålänge kursen är under 48 kr så prisar marknaden definitivt in en ytterligare nyemission. Med dagens besked verkar det som om riskerna för en ytterligare nyemission helt och hållet kan avskrivas oavsett hur dåligt det går framöver.
 • Reserveringsgraden för de “dåliga lånen” låter Swedbank uppgå till 64%. Detta är hiskeligt mycket och förmodligen landar man inte ens i närheten av dessa siffror. Men detta är ett sätt som VD kan rensa skrivbordet på och det är det uteslutande största bidragande orsaken till att banken tvingas ta så stora kreditförluster trots att de reella förlusterna ännu ligger på ca 600 miljoner.
 • Av bankens 21.000 anställda drar man ner med 3600. Dessa avsked kommer uteslutande på de utländska marknaderna medan man i Sverige låter det ske i form av naturliga avhopp, t.ex. via pensioneringar.
 • I normala tider handlas banker inte ovanligen till ca 2 gånger det egna kapitalet. Swedbank har idag 107 kr/aktie i eget kapital inklusive goodwill om ca 15%. Rensat för Goodwill handlas banken idag till ca 0.64 ggr det egna kapitalet medan Nordea och SHB handlas till det dubbla, och SEB ligger mitt emellan. Med detta sagt är Swedbank fortfarande en av de lägst värderade bankerna i hela europa, i synnerhet i relation till hur väl kapitaliserade man är. Håller prognoserna är detta en aktie som skall stå i ca 120-150 kr så snart kreditförluster och andra osäkerheter är undanröjda. Dit kan det dock dröja mellan 3-5 år.
 • Utifrån dagens medlade uppgifter från Swedbank väntar sig analytikerna att banken kanske rent av kan göra en vinst om 4 kr/aktie redan 2011, och som bekant handlas aktier på kommande vinster, inget annat.
 • Redan tidigare har jag noterat att stora handelshus, t.ex. SHB, ABG Sundahl Collier, Carnegie, Öhman etc har handlat enorma mängder aktier i Swedbank. Detta betyder med mycket stor sannolikhet att man börjar sälja banker som “investeringscase” till sina kunder. När man har nått den punkten och ser att det finns investerare som vill in i sektorn kan man nog räkna med uppgångar under en längr tid. Dessutom, för att en sektor ska bli riktigt intressant för en investerare så behöver man se en visntmöjlighet om minst 30%. Det har vi definitivt i Swedbank.

Givetvis blir prognoser så långt fram i tiden inte speciellt säkra och det är kanske bäst att avhålla sig från sådana helt och hållet. Klart är i all fall att ett undanröjt nyemissionshot skall, och bör, värderas högt. Sammantaget har många “risker” och “frågetecken” undanröjts i och med rapporten vilket kommer att göra att fler investerare vågar sin in i sektorn. Jag tror som sagt att vi har betydande uppgångar för finans som sektor framöver, och kanske inte lika stora uppgångar för verkstad.

Sen ska man komma ihåg att Swedbank egentligen inte har några motstånd mellan 18 och “eget kapital”. De flesta tekniska motstånd är endast psykologiska. Då vi varit på 62 kr tidigare tror jag vi kan förvänta oss att komma dit relativt snart igen.

Detta är allt jag orkar skriva för stunden om Swedbanks “rusning” som Di.se inte kan förstå var den kommer ifrån. Deras artiklar är faktiskt rätt patetiskt skrivna på många sätt och vis.

Glöm heller inte grundbulten för att jag gick in i denna aktie alls:

 • Styckningsvärdet på Swedbank var högre än börsvärdet.
 • Relativvärderingen gentemot sektorkollegorna var horribel, i synnerhet mot SEB som har lika stor lånestock och lika stor exponering mot baltikum.
 • OM, och jag säger OM, SEB klarar sig med sina långt mycket mindre reserveringar så kommer Swedbank också göra det, och då kommer alla reserveringar bli engångsvinster i kommande resultaträkningar.

Lycka till allihop !!