Från lettiskt håll kommer idag nyheter om att deras viktigaste exportvaror ökar för fjärde månaden i rad. Detta i kombination med att man samtidigt säger sig vara rätt säkra på att lägsta punkten av recessionen också är nådd gör att saker och ting ser betydligt ljusare ut för Swedbank och SEB vad beträffar baltikum.

Vidare har finansdepartementet i Lettland sagt att den sammanlagda kreditförlusten för samtliga banker över det första halvåret 2009 är 5 miljarder. Av dessa förväntar jag mig att merparten hamnar hos Swedbank och SEB, men även Nordea och en rad inhemska banker är med och delar på beloppet. Givet detta så anser jag att riksbankens worst case scenario om 35 miljarder i förluster i baltikum, för enbart Swedbanks del, känns mer rimliga. I synnerhet om det också är så att Lettland går ut och säger att botten är passerad.

35 miljarder i förluster är mycket, väldigt mycket. Samtidigt är banken otroligt väl kapitaliserad och jag tror vi går en mycket, mycket, ljus framtid till mötes. Det ska till betydligt högre förluster än 50 miljarder innan banken faller eller behöver mer kapital.

Det kommer bli intressant att se hur mycket Swedbank väljer att reservera i kommande rapporten. De har egentligen ingen anledning att trappa ner reservationsgraden, men skulle de välja att göra det så skulle jag tolka det som om ledningen anser att man har situationen under kontroll och att det värsta är passerat. Redan då skulle vi kunna se ett betydande rally i kursen.

Den första riktkursen jag själv vill sätta på banken är minst eget kapital. Dvs, 107 kr idag, justerat för ca 15% goodwill och kommande förluster i storleksordningen av riksbankens worst case scenario. Alltså bör vi landa kring 60-70 kr, och detta omedelbums.