Idag hade nog de flesta förutspått att börserna skulle rusa som följd av utveckligen i både Asien och USA. Dock steg Stockholm 1.5% igår och har således ca 0.5% kvar att stiga, vilket den också gjort. Dock inser man att vi är inne i en rapportperiod och jag tror att vi behöver se några fler rapporter innan börserna kan ta nya kliv uppåt. Hittills tycker jag dock att det mesta har gått i linje med förväntningarna, eller tom lite bättre.

Tråkiga investor rapporterar stabila uppgångar för sina innehav. Substansvärdet noteras till 165 kr vilket är klart bättre än kursen på 115 kr. Således handlas Investor till en fin rabatt och är i dagsläget en av de bästa investeringarna för den långsiktige och försiktige spararen.

Elanders resultat tynger. Som väntat efter vinstvarningen är det verksamheten i Sverige och user’s manuals som går dåligt. Det är fullt förståeligt med tanke på att konsumptionen världen över, och således behovet av manualer, minskat på sistone. Dock lär det bara vara en tids fråga innan det vänder.

14:30 kommer Goldman Sachs med sin rapport. Om de inte uppfyller förväntningarna kan det bli dystert på börserna. Efter USA-börsernas stängning kommer även temperaturgivande Intel med sin rapport. Jag tror att Intel slår förväntningarna i och med att det gått bättre än väntat genom hela krisen. De lär åtminstone träffa förväntningarna. GE kommer också med sin rapport och eftersom de är verksamma inom så många områden blir det kanske den viktigaste termometern för dagen.

Intressant dag med andra ord. Jag lär få anledning att skriva mer vad det lider.