Jag har gjort en sammanställning på lite data som jag hittade angående förväntningarna på Swedbanks rapport. Sammanställningen är gjort i ett mycket enkelt Excellark och kan laddas ner här (i takt med att jag får tag på alla siffror kommer arket att uppdateras).

Genom att jämföra siffrorna i de olika kolumnerna finns det några uppenbara slutsatser man kan dra:

  1. Banken tjänar stora pengar i räntenetto och dessa intäkter förväntas öka, om än svagt. Vinsten för helåret förväntas bli dryga 22 miljarder.
  2. Kreditförlusterna väntas öka. Dock förväntar sig analytikerna denna gång förluster om dryga 6 miljarder. Även om siffran är hög borde “sensationsvärdet” i reservationer/förluster på dessa nivåer minska drastiskt.
  3. Kreditförlusterna på helåret justeras upp till 24 miljarder (från 15 miljarder inför Q1-rapporten).
  4. Inför Q1 fanns det dem som trodde banken skulle gå i vinst för 2009. Nu tror ingen på vinst (vilket är uppenbart eftersom man ju gör betydande kreditförluster).
  5. Snittestimatet för nettoreslutatet ligger på -1.3 miljarder.
  6. Analytikerna verkar för en gångs skull överrens om att Swedbank ska skriva av så stora summor förluster som möjligt.
  7. Standardavvikelsen mellan förväntningarna ligger på över hissnande 40%. Detta är nästan sjukligt om man betänker att det är en storbank som analyseras, inte ett förhoppningsbolag inom biotekniksektorn.

Det är inte lätt att veta vad man som småsparare ska förvänta sig. Men själv drar jag slutsatsen att det mest pessimistiska scenariot bland analytikerna förutspår ett rörelseresultat efter nedskrivningar på -15 miljarder för helåret 2009. Detta skulle i sin tur innebära  ett resultat per aktie om -9.51 kr. Med Morgan Stanleys “Worst Case Scenario” där man förväntar sig 50 miljarder kronor i förluster i baltikum (jmf Riksbankens Worst Case Scenario med 35 miljarder i förluster) behöver Swedbank dryga 3 år på sig för att betala av samtliga förluster. Dessa tre-fyra år skulle innbära att det egna kapitalet äts upp med mellan 30-40 kronor. Swedbank har idag ett eget kapital på över 100 kr vilket gör att man efter förluster och avskrivningar kommer ha minst 60 kr kvar i eget kapital.

Om normal värdering på en bank ligger på ca 1.5 ggr det egna kapitalet skulle Swedbanks kurs, om/när/i händelse av att ovan bekräftats, omedelbums handlas till 90 kr. Givet osäkerheten på marknaden idag, den svaga ägarstrukturen, ryktesspridningen, mediadrevet och alla andra osäkerhetsfaktorer är det självklart att banken handlas till rabatt. Men 60% rabatt är rätt mycket. Uppsidan från rabatten blir ju över 100%. Minst sagt lockande för ett bolag på Large Cap som dessutom delar ut 40% av sina vinster.

Personligen anser jag det vara helt rätt att fortsätta reservera stora summor för kommande förluster. Äveno m SEB åter kommer att skjuta förlusterna framför sig ser jag inte varför Wolf skulle göra liknande. Snarare har Wolf allt att tjäna på att fortsätta beta av förlusterna så till den grad att man inte själva drar på sig högre upplåningskostnader till följd av att det egna kapitalet minskar. Dit borde det dock vara rätt långt kvar. Ingen förväntar sig något bra resultat och det finns heller ingen anledning att överträffa marknaden på den punkten, inte i dagsläget.