STOCKHOLM (Direkt) Vostok Naftas beräknade
substansvärde per den 30 juni uppgick till 28:73 kronor per
aktie.

Detta borde betyda att vi har ca 15% rabatt med dagens kurs och möjligen är det svårt att förvänta sig mycket mer stigande kurser på dessa nyheter givet sentimentet i världen idag.