Gårdagen bjöd på en hel del intressanta observationer:

1. Elanders stod emot bra i nedgången. Låg omsättning i aktien och svagt stigande kurs. Jag tror något kan vara på gång där för den som orkar vara lite långsiktig. Vidare ska man ju komma ihåg att 3-5 kr ökning i en aktie som köptes för 30 kr är en betydande uppgång.

2. Swedbank råkade ut för en massiv utförsäljning av både Tyskar och Japaner. Deutsche sålde över 800.000 aktier och NIP sålde nästan 500.000. Deutsche har trejdat sällsynt dåligt i denna aktie och kanske fick vi ytterligare ett bevis på det igår. Samtliga aktier som såldes fiskades upp av svenska bankerna som låg kraftigt på köpsidan med Avanza i spetsen. Men även Nordnet köpte friskt.

Vad gäller Swedbank: Jag noterade kursen vände upp från 46:20 och lade då en ny köporder på rekylen. För att inte vara girig lade jag mig på 46:30, en tioöring upp, vilket också visade sig bli nästa botten. Därefter var kursen uppe på 47:40 utan att jag ville sälja, och sjönk sedan tillbaka till 47:10. Omsättningen stängde på dryga 6 miljoner aktier, vilket är mer än 50% av normal handel, vilket kan jämföras med börsens omsättning på 6 miljarder kronor, vilket är 1/3 av normal handel. Därmed var handeln högre i Swedbank och jag förklarar det med Deutsches REA. Desto mer glädjande att se samtliga svenska storbanker krypa fram och fyndköpa. Snart går vi över 50 kronor och då börjar vi handla med 25-öringar igen.

Som ni förstår var jag tvungen att sälja av annat för att kunna köpa Swedbank. Igår var det Lundin Mining, SSAB och Sandvik som alla fick stryka på foten. Tyvärr! Jag är skeptisk till råvarumarknaden och nedgången på slutet av dagen för samtliga olje- och metallföretag vittnar om att priserna sjunker något. Självklart ska jag ha en liten post i bolagen, och definitivt större poster i SSAB och SANDVIK, men just nu känns det som om vi kan vara inne i en kortvarig utförsbacke för dessa priser. Jag är dock medveten om att det vänder fort i dessa aktier. Ett råvarupris som stiger svagt kan lätt göra att hela tappet tas igen omedelbart på förhoppningar om återgående priser.

Det är nyckfull semestertrading som gäller där ute. Att äta eller ätas. Den som är både snabb och med på noterna kan nog göra sig en förmögenhet just nu.

För dagen tror jag på ett stigande Swedbankpris, stabila och oförändrade råvarupriser och kanske någon tioörings uppgång på Elanders…