Jag undrar om detta blir det första riktigt rejäla stiltjeveckan inför rapporterna. Med 2v kvar till dessa och med en semesterperiod som dragit igång på riktigt allvar tror jag volatiliteten kan bli kännbar i många aktier, inte minst Swedbank.

Jag är nöjd med att ha minskat mitt innehav i Lundin Mining till hälften och i Hexagon med en sjättedel. Istället ökade jag i Fabege och Elanders. Elanders har jag för avsikt att behålla rätt länge. Det är ingen megapost jag har, men tillräckligt för att få utgöra lite krydda i portföljen.