Jag ställer mig direkt till skaran av bedömmare som tycker att riksbanken gör fel när de sänker räntan ytterligare. Åtminstone i detta nu. Samtidigt finns det självlkart vissa ljuspunkter med att de gör detta. Först det negativa. Jag tycker själv att det känns något överdrivet att sänka räntan i ett läge där mycket pekar mot att konjunkturnedgången är på väg att bottna och kanske till och med vända. Med tanke på hur vi kommer att gynnas av vår export när väl övriga världen, och främst USA, kommer på fötter igen riskerar man på detta sätt att spä på utvecklingen oavsett riktning. Vidare lär höjningarna av räntan komma desto snabbare. Jag hade hellre sett att man förannonserat en sänkning i så fall, samt betonat möjligheten till höjning inom en snar framtid.

Dock, till Riksbankens försvar, så inser de förmodligen vidden av den recession som nu slår mot Sverige med full kraft. Möjligen inser de, som är bättre insatta, hur den kommande arbetslösheten kommer att slå mot hela sammhället om den väl får fäste. Kanske då att stimulera företagen så att de kan rida ut stormen. Min poäng är bara att även 0.5% är väldigt lågt.

Så till det som är fruktansvärt glädjande för mig rent privatekonomiskt. Nu blir det ännu billigare att bo i vårt hus. Men det stannar inte där, nu blir det ännu högre vinster för bankerna. Dels kommer fler kunna betala sina lån när lågkonjunkturen tar fart och dels stiger säkerligen räntenettot ytterligare. Mums för min plånbok alltså. Bara att tacka och ta emot.