HQ Bank skriver en lång motivering till varför Swedbanks kurs borde vara 80 kr oavsett om det blir devalveringar i Baltikum eller inte. Läs artikeln här. I artikeln kan man också läsa varför en nyemission knappast behöver vara av ondo, utan skulle vara en rejäl trigger för kursen.