Idag går det att läsa (di.se) att lånen till privatpersoner ökar medan lånen till företagen minskar. Ooooops, vilket nyhet!? Eller inte!?

Åter får vi ännu ett bevis på varför man ska köpa Swedbank i jämförelsen Swed/SEB. Swedbank är den klart största banken på svenska bolån. Dessutom den klart största banken på baltiska bolån. SEB, som man måste jämföra med, står inför skenande kreditförluster klart större än Swedbanks. Ändå reserverar de mindre medel samtidigt som de värderas till ca 2.3 ggr Swedbanks värde. Lägg till detta att både Falkengren och Wolf öppet uttalat att de stora kreditförlusterna kommer att komma från företagssektorn, inte privatkunderna.

Det faktum att bolånen ökar på den svenska marknaden, för samtliga banker, visar bara att ledarna för dessa är fast övertygade om att den svenska marknaden och därmed de svenska hushållen, kommer fortsätta att ha råd att betala sina bolån. Dett till trots att vi står inför en “massiv arbetslöshet”.

Framgent kommer vi se gapet mellan dessa två banker öka. Jag tror att den ena stiger mer än den andra. Många andra verkar tro att den andra ska sjunka mer än den första.

En dag kommer alla kort att finnas på bordet. Den dagen kommer närmare och närmare för varje dag som går.