Samtalsämnet har varit uppe på tapeten förr, och åter känner jag att jag har funderingar jag vill dela med mig av.

Många verkar hävda att börsen ska upp över sommaren, till viss del håller jag med. Men min teori är att verkstad har gjort sitt på ett tag och att det nu finns en given sektor som kommer att föra börsen upp till nästa nivå, och det är bank och finans.

För att motivera detta tittar jag tillbaka på verkstadssektorn. Bolag som Alfalaval, SKF, AtlasCopco etc har nästan fördubblat sina värden sedan bottenoteringarna. Detta trots att vinsterna uteblivit. Det är snarare så att en svag dollar i kombination med utplanande förluster fått kurserna att stiga. Det kanske låter som om jag tror att dessa kurser istället kommer att rasa, men det tror jag inte heller. Köptrycket på dessa fina svenska stabila bolag är så pass högt att väldigt många gärna sätter sina långsiktiga ägarskap i dessa företag. Men kommer kurserna att stiga? Njae, jag tror inte det. Del har de stigit så mycket att vi behöver se konkreta vinstökningar, dessutom kommer dollarn med största sannolikhet att försvagas framgent som följd av de enorma stimulanspaketen mm.

Den sektor som jag skall ägna ett par dagar åt att verifiera är den som fortfarande inte hängt med utvecklingen och OMX är bank och finans. Förutom de gigantiska problemen som stavas “baltikum” och “ukraina” så går dessa rörelser, till skillnad mot hela verkstadssektorn, fortfarande med enorma vinster. Vi vet att det kommer kreditförluster, men vi vet med största sannolikhet omfattningen av dem ganska snart. Inom några kvartal i alla fall tror jag att man kan få ett mer definitivt “worst case scenario”. Men redan vid rapporterna, den 17e juli för Swedbanks del, kommer vi ser hur mycket kreditförlusterna har börjat äta på kapitalet. Hittills har de stora förlusterna endast utgjorts av reserveringar för framtida förluster, inte faktiska förluster. Därmed är det ju fortfarande ingen som har definitiva besked i frågan. Men mer ljus kommer för varje kvartalsrapport som går.

Av 88 tillfrågade proffsanalytiker svarade följande så här när det kommer till Swedbanks aktie:

25 st: Swedbank är den absolut mest köpvärda aktien på börsen just nu.
38 st: Helt neutrala till Swedbank.
25 st: Swedbank är en av de mest säljvärda aktierna på börsen.

Kontentan får sägas bli att ingen vet något om framtiden. Jag känner mig dock förvissad om att det på ett eller annat sätt kommer att bli finansbranchen som tar oss ur denna kris på samma sätt som den en gång satte oss i den. För åter igen, fungerar inte finansmarknaden så fungerar inte något annat heller.