Vostok har nu studsat mot 31 kronor och däromkring vid flertalet tillfällen. Med stigande oljepris tror jag vi kan forcera detta motstånd ganska snart.