Jag sålde på 44.40 och gjorde nästan 100% vinst på Swedbank. Jag har bestämt mig för att sitta likvid med dessa pengar och invänta rätt tillfälle att köpa på. Förmodligen lägger jag en stopp-loss köporder på 15% över senaste stängningskurs.