Banksektorn har den senaste tiden varit under hård press i allmänhet och Swedbank i synnerhet. Nu får man fråga sig hur lågt vi kan sjunka?

Keynes sa: ”även om marknaderna på sikt tendera att röra sig mot sitt rationella värde så kan de vara irrationella långt längre än vad du kan vara solvent”

Finansmarknaderna världen över handlas just nu till rena reapriser. På sätt och vis är det märkligt eftersom det otvetydigt kommer att vara dessa banker och finansinstitut som tar oss ur krisen på samma sätt som de satte oss i den. Det är inte för inte som det är fredad verksamhet att driva bankrörelse i Sverige, och många andra länder också för den delen.

Mitt tålamod håller i alla fall på att tryta för denna aktie. Kanske ska man hoppa av med halva innehavet och invänta en lägre nivå. Rädslan för att marknaden ska vända tvärt är dock också väldigt hög och inte minst en viktig faktor i mitt val hittills. Men jag ska ta mig en funderare. Sen har vi ju möjligheten att försäkra innehavet via sk säljwarranter också…