Jag ser dessa bolag som relativt jämförbara. De är båda cykliska. De är produktledare inom sina segment och de är mycket välskötta som bolag som går mycket bra i högkonjunktur. Deras aktiekurser har tagit mycket stryk under det senaste året och de lär gå en ljus framtid till mötes. SSAB ligger helt klart ganska långt före i konjunkturen vilket jag också tycker avspeglar sig i kursutvecklingen. SSAB har redan dubblat kursen sedan botten medan Sandvik har stigit dryga 50% bara. Däremot lär Sandvik dra igång så snart de definitiva beskeden om en konjunkturvändning infinner sig.

Jag är i alla fall mycket glad jag att jag köpt båda dessa bolag så nära botten.