Som väntat faller vinsterna i BEF med fallande råvarupriser och spannmålspriser. Jag tycker dock att vinsten blev något lägre än väntat och det lär påverka mitt stora innehav i Vostok Nafta. Visserligen har börsen och Vostok Nafta fallit de senaste dagarna och månna dämpar detta fallet något. Snart vet vi!