Jag har gjort mig av med 1/3 av mina Direxion till förmån för 50% fler ABAT.