Men ändå stiger Nikkei. Har även japanerna nått botten månne?