Jag ser framför mig en moderat men stabil uppgång i denna aktie och väljer att köpa fler för 14:00 kr. Jag har också valt att lägga dessa i min korta portfölj som för närvarande löper på över 1-2 år, vilket kanske inte är “kort” för alla.