Jag har bestämt mig för att sälja av bolaget. Dock tror jag fortfarande så pass mycket på rapporten att jag tror den snarare lyfter aktien än stjälper den. Det vore därför en miss att sälja redan. Men den står i alla fall på min personliga “conviction sell”.