Verkar som om börsen vill uppåt, och inte bara i Sverige.