Sannolikt är detta inget annat än meningen. Intressant är dock att sektorn stiger trots att många av bankerna sägs behöva nytt kapital. Det bådar gott framöver.