I synnherhet är jag intresserad av jämförelsen mellan Swedbank och SEB. SEB reserverar klart mindre än Swedbank trots likartad utlåning. Vad kan skälen till detta vara?

* De har inte en ny VD som behöver städa upp.
* De tror sig inte riskera så mycket förluster som Swedbank.
* De sprider sina förluster över längre tid än Swedbank.
* DE HOPPAS KUNNA MÖRKA.

Jag tror på det sista, fast jag fattar inte hur. Något säger mig att man skjuter upp förlusterna, hoppas på en global vändning i ekonomin och att aktiekursen då stiger. När liken väl kommer smygande så drabbas inte kursen lika hårt. Då har de gjort en smart grej, nämligen skyddat sina aktieägare från den värsta botten. Skulle de behöva göra en nyemission har de då också lättare att få in mer pengar eftersom kursen är omotiverat högre. Den emissionskurs de ger kommer att “framstå” som en rabatt (fast nu behöver nog inte de heller göra någon NE, jag försöker bara fatta vad som händer och hur de kanske tänker).

Någon gång kommer Swedbanks resultat att helt plötsligt börja se bättre ut än SEB”s, men då har SEB”s kurs ändå stigit så pass mycket från dessa nedtryckta nivåer att ingen lär knorra ändå.

Det är något lurt i SEB”s läger, men jag vet bara inte vad… hjälp mig.