Man kan ju jämföra bolaget med Swedbank då de har så gott som exakt lika stor utlåning i baltikum. Swedbank lånar ut till i huvudsak privatkunder, SEB lånar ut till i huvudsak företag. Med andra ord har Swedbank de bästa panterna i form av fastigheter. Fastigheter är klart bättre panter än vad SEB har. Ändå väljer SEB att reservera betydligt mindre medel för framtiden.

Swedbank tjänade 5.3 miljarder före reserveringar och engångsposter medan SEB lyckades skrapa ihop 4.2 miljarder. Lägg därtill att aktieantalet i SEB är tre gånger så stort så förstår ni varför jag väljer att  satsa på Swedbank för framtiden. De har tre gånger fler aktier, tjänar mindre än Swedbank, men värderas 250% högre. Rimligt? Säg själv. Det kan ta tid att jämna ut detta, men om ett par år, kanske tre, kommer bolagen att värderas på samma grunder igen.

Min tolkning är att SEB gör rätt och säkerligen reserverar tillräckligt, men att Wolf tar det säkra före det osäkra och samlar i ladan.

De som vågar gå in i Swedbank idag har mycket att vinna i framtiden. Men det kan förstås ta några år med stiltje i kursen.