Jag har sagt det förr och gör det igen, mannen är ingen jag vågar lyssna på längre:

Köp Karo Bio, aktien backar 10%.
Minska i Boliden, aktien har stigit 31%.
Risk för nyemission i Volvo, aktien har stigit 30%.
Nordea, inget att springa efter, aktien upp 9%.
Stor osäkerhet i Swedbank, aktien upp 31%.

Till hans försvar har han haft några rätt också. Men jag tycker han är ett talande exempel på varför en man inte bör analysera så många brancher. Ovan nämns t.ex. medicintekniska bolag, biokemiska bolag, gruvbolag, fordonsbolag och finansbolag. Han verkar vara bäst på IT-konsult-bolag, märkligt nog.