När Swed skrev ner 1.4 miljarder i goodwill i Ukraina blev det värsta ståhejet. Media slaktade Swedbank för detta. Därefter, när man jämfört de båda bankerna har det sagts att den stora skillnaden stavas just “Ukraina”. Swedbank finns där men inte SEB, sades det. Ändå skriver SEB nu ner 600 miljoner i goodwill och inte ett ord om detta i media.

Justerat för antalet aktier är förlusten för SEB i Ukraina alltså STÖRRE än för Swedbank under första kvartalet. Men inte ett ord om detta.