Bolaget upphör inte att förvåna. Trots att jag köpte för 180 kronor så har denna aktie övertygat hela vägen. Placera.nu tycker den ska upp till 350 kr inom kort. Jag nöjer mig med att ha köpt den för 180 och får en direktavkastning på nästan 10%. Allt annat i form av kurspotential känns som en  bonus. Denna bonus är dock redan uppe i 80%.